AGA Pro 200/300 Regulatoren


Denne regulatorserien er laget for AGA og distribueres eksklusivt gjennom deres forhandlere.

Praktiske detaljer:
- Stabilt arbeidstrykk uansett flasketrykk
- Justerbar vinkling på manometerene
- egen stengeventil for midlertidig avstenging

Sikkerhetsdetaljer:
- Gassmerking (fargekoder) 3 forskjellige steder
- Sikkerhetsventil
- Sikkerhetsmanometer
- Sikret mot å overstige sitt arbeidsområde
- Ekstrem kvalitet - kan også brukes offshore

Regulatoren er produsert etter EN 2503 og er sertifisert av DNV.

Leveres som standard med slangesokkel for lavtrykk (inntil 10 bar) eller loddestuss Ø12mm for høytrykk.
Flaskeregulatorer:
AGA Artikkelnr. Innløpstrykk, maximum Kopling på innløpsstuss Arbeidstrykk, maximum Arbeids-manometer, bar Utløp
           
Acetylen:
333219 30 bar 3/4" utv. 1,5 bar 0 - 2,5 3/8" LH
           
Oxygen:
333221* 230 bar W21,8 1,5 bar 0 - 2,5 3/8"
333231 230 bar W21,8 10 bar 0 - 16 3/8"
333216 230 bar W21,8 28 bar 0 - 40 3/8"
* 230 bar W21,8 40 bar 0 - 60 3/8"
333233* 230 bar W21,8 200 bar 0 - 315 3/8"
           
Nitrogen:
333218 230 bar W24,32 1,5 bar 0 - 2,5 3/8"
333227 230 bar W24,32 10 bar 0 - 16 3/8"
* 230 bar W24,32 16 bar 0 - 19 3/8"
333239 230 bar W24,32 28 bar 0 - 40 3/8"
333217 230 bar W24,32 40 bar 0 - 60 3/8"
333225 230 bar W24,32 200 bar 0 - 315 3/8"
331921 320 bar NEVOC N2 10 bar 0 - 16 3/8"
331922 320 bar NEVOC N2 28 bar 0 - 40 3/8"
331923 320 bar NEVOC N2 100 bar 0 - 315 3/8"
331920 320 bar NEVOC N2 200 bar 0 - 315 3/8"
331959 320 bar NEVOC N2 300 bar 0 - 400 3/8"
           
Propane:
333220 20 bar .885-14NGO-LH 10 bar 0 - 16 3/8" LH
           
Air:
* 230 bar 5/8" utv. 1,5 bar 0 - 2,5 3/8"
333230 230 bar 5/8" utv. 10 bar 0 - 16 3/8"
333223 230 bar 5/8" utv. 200 bar 0 - 315 3/8"
           
Hydrogen:
333237 230 bar W21,8 LH 10 bar 0 - 16 3/8" LH
333238* 230 bar W21,8 LH 200 0 - 315 3/8" LH
           
Thermolene:
333226 20 bar W21,8 LH utv. 4 bar 0 - 6 3/8" LH
           
CO2 / Carbondioxyd:
333240* 230 bar W21,8 1,5 bar 0 - 2,5 3/8"
333236 230 bar W21,8 10 bar 0 - 16 3/8"
           
Argon / Mison:
333235 230 bar W24,32 10 bar 0 - 16 3/8"
333234 230 bar W24,32 24 liter 0 - 28 liter 3/8"