X21 Deler


X21 er det mest fleksible og komplette brennersystemet, og kan brukes til både sveising, kutting, oppvarming og rettebrenning.
Alle våre X21 deler fyller kravene til EN ISO 5172 og er produsert under kvalitetssikringssystemet ISO 9001.
Håndtak
GA Artikkelnr. Beskrivelse
G-022K51 Regulær utførelse uten slangesokler og koblingsmuttere for disse
G-023K51 Ekstra kort utførelse uten slangesokler og koblingsmuttere for disse

Pos. Beskrivelse GA Artikkelnr.
1 Ventilhus G-022.01.01
2 Slangesokkel for 6,3mm slange S-025.32.18
2 Slangesokkel for 10mm slange S-025.32.26
3a Koblingsmutter (Ac venstregjenget) S-025.38.06
3b Koblingsmutter (Ox høyregjenget) S-025.38.05
4 Håndtaksrør G-022.03.12
5 Koblingshode G-022.03.50
6 Koblingsmutter G-021.03.51
7 Ventilinnsats, Ac-rød G-022.04
7 Ventilinnsats, Ox-blå G-022.05
  Retursperreventil Ac V-300K01
  Retursperreventil Ox V-300K02
Skjæreansatser
Vinkel på
brennerhodet
GA Artikkelnr. (sortert etter lengde - vi leverer også andre lengder ved forespørsel)
240 mm 455 mm 655 mm 955 mm 1255 mm 1555 mm
90 grader G-221K40 G-221K53 G-221K57 G-221K61 G-221K65 G-221K69
75 grader G-221K30 G-221K52 G-221K56 G-221K60 G-221K64 G-221K68
45 grader G-221K20 G-221K51 G-221K55 G-221K59 G-221K63 G-221K67
0 grader G-221K10 G-221K50 G-221K54 G-221K58 G-221K62 G-221K66
0 grader m/fløyventil G-222K10          
Munnstykker til X21 skjæreansatser finner du oversikt over her
Pos. Beskrivelse GA Artikkelnr.
1 Ventilhus (IKKE reservedel) G-221.01.01
2 Ventilinnsats ox-blå G-022.05
3-7 Ventilsete og -plugg (innkl. 4stk o-ringer) G-221.06K01
3 Ventilplugg (innkl. o-ring) G-221.06.01K
4 Ventilsete (innkl. 3stk o-ringer) G-221.06.04K
5 O-ring (for ventilsete, stor) 10stk. G-221.06.12P
6 O-ring (for ventilsete, liten) 10stk. G-221.06.10P
7 O-ring (for ventilplugg) 10stk. G-221.06.11P
8 Låseskrue G-221.06.20
9 Hevarm G-221.06.25
10 Spennstift G-221.06.28P
11 Ventilfjær G-221.06.50
12 Rør (skjære Ox & Ac alt. Pr) G-223.40.01
13 Rør for oppvarming Ox G-223.42.01
14 Brennerhode 75 grader G-221.47.03
15 Brennerhode 90 grader G-221.47.04
16 Brennerhode 0 grader G-221.47.01
17 Brennerhode 45 grader G-221.47.02
18a Koblingsskrue, universal G-221.47.19
18b Koblingsskrue, spesial G-221.47.20
18c Koblingsskrue, spesial G-221.47.21
18d Koblingsskrue, spesial G-221.47.22
21 Mellomstk. (innkl. o-ringer) G-221.48.01K
22 Rør til v.hus (innkl. o-ringer) G-221.48.02K
23 O-ring (mellomstk. stor) 10stk. G-121.11.02P
26 O-ring (for rør til ventilhus, stor) 10stk. G-121.11.06P
27 O-ring (for rør til ventilhus, liten) 10stk. G-221.48.07P
28 Koblingsmutter G-021.03.51
29 Beskyttelseshette G-906.01.01
  Fløyventil sammensatt G-222.06.25K
30 Fløy G-222.06.25
31 Hettemutter, høy G-222.06.27
32 Sikringsskive G-212.50.15
33 Ventilløfter G-222.06.53
34 Føringshylse G-222.06.54
Delene kan bestilles fra AGA.