R21 Regulatorer


R21 er stabil, har lang levetid og gode service-muligheter, viser nøyaktig trykk og har stor fleksibilitet med henblikk på tilkopling og ulike gasstyper.

Her har vi listet opp de vanligste variantene, men vi lager R21 med utallige andre konfigurasjoner.

Leveres som standard med 3/8" utløp med slangesokkel (lavtrykk) eller koblingshode Ø6x1mm (høytrykk).
Flaskeregulatorer:
GA Artikkelnr. Gasstype Kopling på innløpsstuss Arbeidstrykk, maksimum Arbeids-manometer, gradering Sikkerhets-ventil, åpningstrykk, minimum
           
Innløpstrykk maksimum 20 bar, Innholds-manometer 0-25 bar:
V-121K74 Propan .885-14NGO-LH 1 bar 0 - 2,5 bar 1,7 bar
V-121K71 Propan .885-14NGO-LH 3,5 bar 0 - 6 bar 4,5 bar
V-121K018 Thermolen W21,8 LH utv. 4 bar 0 - 6 bar 4,5 bar
V-121K017 Propan .885-14NGO-LH 10 bar 0 - 16 bar -
V-121K73 Thermolen W21,8 LH utv. 10 bar 0 - 16 bar -
           
Innløpstrykk maksimum 30 bar, Innholds-manometer 0-40 bar:
V-121K011 Acetylen 3/4" 1,5 bar 0 - 2,5 bar 1,7 bar
O-42.081 SF6 W21,8 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
           
Innløpstrykk maksimum 230 bar, Innholds-manometer 0-315 bar:
V-121K091 Nitrogen W24,32 0,7 bar 0 - 1 bar 0,7 bar
V-121K08 Oxygen W21,8 1 bar 0 - 2,5 bar 1,7 bar
V-121K08C CO2 W21,8 1 bar 0 - 2,5 bar 1,7 bar
V-121K09 Nitrogen W24,32 1 bar 0 - 2,5 bar 1,7 bar
V-121K092 Argon/Mison W24,32 1 bar 0 - 2,5 bar 1,7 bar
V-121K10 Hydrogen W21,8 LH 1 bar 0 - 2,5 bar 1,7 bar
V-121K11 Luft 5/8" 1 bar 0 - 2,5 bar 1,7 bar
V-121K12 Oxygen W21,8 3,5 bar 0 - 6 bar 4,5 bar
V-121K12C CO2 W21,8 3,5 bar 0 - 6 bar 4,5 bar
V-121K13 Nitrogen W24,32 3,5 bar 0 - 6 bar 4,5 bar
V-121K14 Hydrogen W21,8 LH 3,5 bar 0 - 6 bar 4,5 bar
V-121K15 Luft 5/8" 3,5 bar 0 - 6 bar 4,5 bar
V-121K02 Oxygen W21,8 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
V-121K03 Nitrogen W24,32 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
V-121K04 Hydrogen W21,8 LH 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
V-121K041 Metan W21,8 LH 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
V-121K05 Luft 5/8" 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
V-121K06 CO2 W21,8 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
V-121K07 Argon/Mison W24,32 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
V-121K16 Lystgass 3/8" 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
O-42.070 SF6 5/8" 10 bar 0 - 16 bar 11 bar
           
O-42.0405 Nitrogen W24,32 16 bar 0 - 25 bar 24 bar
O-42.0410 Oxygen W21,8 16 bar 0 - 25 bar 24 bar
O-42.040 Nitrogen W24,32 28 bar 0 - 40 bar 35 bar
O-42.0400 Argon/Helium W24,32 28 bar 0 - 40 bar 35 bar
O-42.0401 Oxygen W21,8 28 bar 0 - 40 bar 35 bar
O-42.0402 Hydrogen W21,8 LH 28 bar 0 - 40 bar 35 bar
O-42.0403 Luft 5/8" 28 bar 0 - 40 bar 35 bar
O-42.0406 CO2 W21,8 28 bar 0 - 40 bar 35 bar
O-42.068 Nitrogen W24,32 40 bar 0 - 60 bar 50 bar
O-42.068K01 Oxygen W21,8 40 bar 0 - 60 bar 50 bar
O-42.068K02 Luft 5/8" 40 bar 0 - 60 bar 50 bar
O-42.068K03 CO2 W21,8 40 bar 0 - 60 bar 50 bar
O-42.068K014 Hydrogen W21,8 LH 50 bar 0 - 100 bar 60 bar
O-42.0602 Oxygen W21,8 60 bar 0 - 100 bar 65 bar
O-42.0603 CO2 W21,8 60 bar 0 - 100 bar 65 bar
O-42.0604 Argon/Helium W24,32 60 bar 0 - 100 bar 65 bar
O-42.0801 Luft 5/8" 60 bar 0 - 100 bar 65 bar
O-42.0802 Nitrogen W24,32 60 bar 0 - 100 bar 65 bar
O-42.080 Nitrogen W24,32 70 bar 0 - 100 bar 75 bar
V-121K81 Oxygen W21,8 200 bar 0 - 315 bar -
V-121K812 CO2 W21,8 200 bar 0 - 315 bar -
V-121K82 Nitrogen W24,32 200 bar 0 - 315 bar -
V-121K83 Hydrogen W21,8 LH 200 bar 0 - 315 bar -
V-121K84 Luft 5/8" 200 bar 0 - 315 bar -
Flaskeregulatorer med gasstrømmålere:
GA Artikkelnr. Gasstype Spesifikasjoner
V-121K32 CO2 Gasstrømmåler, 1-30 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K06
V-121K343 Nitrogen Gasstrømmåler, 1-15 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K091
V-121K344 Hydrogen Gasstrømmåler, 1-15 l/min.
V-121K346 Nitrogen Gasstrømmåler, 1-30 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K03
V-121K347 Hydrogen Gasstrømmåler, 1-30 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K04
V-121K34 Argon/Mison Gasstrømmåler, 1-30 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K07
V-121K35 CO2 Gasstrømmåler, 1-15 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K06
O-42.075 Argon/Mison Gasstrømmåler, 2 x 1-30 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K07
V-121K47 Argon/Mison Arbeidsmanometer 0-28 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K07
V-121K96 Argon/Mison Arbeidsmanometer 0-50 l/min. Øvrige hoveddata som for V-121K07
Regulatorer til USS:
GA Artikkelnr. Gasstype Arbeidstrykk, maksimum
V-121K09U Nitrogen 1 bar
V-121K05U Luft 10 bar
O-42.0405U Nitrogen 16 bar
O-42.04051U Nitrogen 1,4 Mpa
O-42.040U Nitrogen 28 bar
O-42.068U Nitrogen 40 bar
O-42.0681U Nitrogen 4 Mpa
Regulatorer til ESAB:
GA Artikkelnr. Gasstype Arbeidstrykk, maksimum
V-121K011ESAB Acetylen 1,5 bar
V-121K02ESAB Oxygen 10 bar
V-121K03ESAB Nitrogen 10 bar
V-121K07ESAB Argon/Mison 10 bar
V-121K47ESAB Argon/Mison 28 liter/min
O-42.075ESAB Argon/Mison 2 x 30 liter/min
V-121K82ESAB Nitrogen 200 bar
V-121K84ESAB Luft 200 bar
Sentralregulatorer (med avløpsrør fra sikkerhetsventilen):
GA Artikkelnr. Gasstype Arbeidstrykk, maksimum Kopling på innløpssiden Kopling på utløpssiden
Rett utløp:
V-121K511 Acetylen 1,5 bar W21,8 LH R1/2" LH
V-121K521 Oxygen 10 bar W21,8 RH R1/2" RH
V-121K531 Nitrogen 16 bar W21,8 RH R1/2" RH
V-121K532 Nitrogen 10 bar W24,32 R1/2" RH
V-121K571 Argon/Mison 10 bar W21,8 RH R1/2" RH
V-121K581 Hydrogen 10 bar W21,8 LH R1/2" LH
V-121K591 Propan/Thermolen 4 bar W21,8 LH R1/2" LH
V-121K592 Propan 4 bar .885-14NGO-LH G1/2" RH
Skrått utløp og med ventilinnsats (som flaskeregulatorer):
V-121K51 Acetylen 1,5 bar 3/4" G3/8" LH
V-121K52 Oxygen 10 bar W21,8 RH G3/8" RH
V-121K53 Nitrogen 16 bar W24,32 G3/8" RH
V-121K57 Argon/Mison 10 bar W21,8 RH G3/8" RH
Uttaksregulatorer:
GA Artikkelnr. Gasstype Kopling på innløpssiden Kopling på utløpssiden Beskrivelse
V-121K61 Acetylen G3/4" G3/8" LH ingen manometer
V-121K611 Acetylen 3/8" LH G3/8" LH ingen manometer
V-121K62 Oxygen W21,8 RH G3/8" RH ingen manometer
V-121K621 Oxygen 3/8" RH G3/8" RH ingen manometer
V-121K662 Nitrogen 3/8" RH - 200-3,5 bar
V-121K70 Propan 3/8" LH G3/8" LH ingen manometer
Spesialregulatorer:
GA Artikkelnr. Gasstype Arbeidstrykk, maksimum Beskrivelse
V-121K031 Nitrogen 14 bar W21,8 innløp
V-121K051 Luft 12 bar Låsbar trykkjusteringspinne (ikke ratt) og uten ventilinnsats
V-121K052 Luft 7 bar Låsbar trykkjusteringspinne (ikke ratt)
V-121K062 CO2 10 bar Rett utløp med G1/2"
V-121K33 Argon/Mison 10 bar Rett utløp med 1/8" slangesokkel - ellers som V-121K07
V-121K811 Oxygen 200 bar Rett utløp med W21,8 - ellers som V-121K81
O-42.037 Luft   Oljepeiling, ingen manometre eller stusser
O-42.0404 Luft 28 bar Rett utløp med G1/2"
O-42.042 Argon/Helium 28 bar 1/4" utløp - ellers som O-42.0400
O-42.044 Luft 28 bar Rett utløp med G3/8"
O-42.046 Luft   Innløp G3/8" innv., rett utløp, ingen manometer
O-42.051 Nitrogen   Kort W21,8 innløp, rett utløp, uten utløpsmanometer
O-42.053 Nitrogen 30 bar Rett utløp, snudde manometre
O-42.060 Nitrogen 60 bar Trykkjustering med pinne (ikke ratt) - ellers som O-42.0802
O-42.068K08 Luft 40 bar Rett utløp med G1/2"
O-42.082 SF6   W21,8 innløp, 40 bar innholdsmanometer, uten utløpsmanometer
O-42.083 SF6   G3/8" innløp, 40 bar innholdsmanometer, uten utløpsmanometer
R21 distribueres av GCE.