Fylleenheter


GA leverer komplette fylleenheter bestående av fylleadapter, slange og eventuelt svivel.

Produktet blir montert og trykktestet i vår fabrikk. Testsertifikat blir lagt ved og kunden får en komplett løsning som kan monteres rett inn i fyllepalletten på en enkel måte.

GA har utviklet et eget kvalitetsikringssystem som ivaretar sikkerhet og driftssikkerhet.