Pigtails / Rørslynger


- Forbinder flere gassflasker til sentraler.

Dette relativt nye og spennende produkt er også GA’s mest ekspansive. Gasselskapene er de største brukere, sammen med anvendelsen til gassentraler om bord i skip. Produktet leveres både for høy- og lavtrykksgass. Basert på egen GA teknologi produseres slyngene i egne lokaler i Nittedal Kommune.